Maastoratsastuksessa liikutaan hevosen kanssa luonnossa toisin kuin monissa muissa hevosurheilulajeissa, joissa liikutaan ratsastusta varten rajatulla kentällä tai radalla. Ratsastusmaastona voivat toimia hyvin monenlaiset ja erilaiset alueet. Usein maastoratsastusreitit kulkevat metsissä, vihreillä aukeilla, vuorilla tai vaikka hiekkarannoilla. Maastoratsastuksessa hyödynnetään luonnon eri elementtejä monipuolisesti. Esimerkiksi kaatuneet puut ja purot toimivat hyvin ylitettävinä esteinä. Vesialueiden poikki kahlaaminen taas testaa hevosen rohkeutta ja luottamusta ratsastajaan. Maastoratsastuksen tarkoitus ja tavoitteet vaihtelevat. Toisille se on harrastus, mutta jotkut tekevät sitä kilpailumielessäkin.

Vaihtelua ja mielenvirkistystä

Lähes kaikki ratsastusta harrastavat ja sen kanssa työtä tekevät ovat ratsastaneet maastossa. Maastoratsastus on hyvää vaihtelua minkä tahansa hevosurheilulajin edustajalle. Luonnossa kulkeminen virkistää ja rauhoittaa mieltä. Hevosille se on tarpeellista vaihtelua muun treenin ohella, sillä kulkeminen erilaisilla alustoilla ylä- ja alamäkiä kehittää luustoa ja parantaa motoriikkaa. Ratsastajat aloittavat yleensä maastossa käymisen jo heti ratsastuksen perustaitojen oppimisen jälkeen. Ratsastuksen kaikkia hienosäätöjä ei tarvitse hallita ennen maastoon lähtemistä, mutta hevosen eteenpäin pyytäminen ja yhtälailla pysäyttäminen sekä ohjaaminen oikeaan suuntaan on tärkeää hallita.

Maastoilun perussääntöjä

Ratsastettaessa tutun kentän tai radan ulkopuolella on hyvä olla hieman tavallista tarkkaavaisempi, sillä vieraat maastot voivat jännittää hevosta. Toisaalta tutulla maastoreitillä kulkeminen voi jopa rauhoittaa hevosta. Kuitenkin metsässä ja muualla luonnossa voi tapahtua jotakin yllättävää, johon hevonen ja ratsastaja eivät ole osanneet varautua. Juuri siksi maastossa kuljetaan usein ohjat tuntumalla, jotta voidaan nopeasti reagoida yllättäviin tapahtumiin. Jos kuljetaan usean hevosen joukkona, hevosten tulisi kulkea jonossa, jotta kilpailutilannetta ei syntyisi. Maastossa voidaan mennä kaikkia kolmea askellajia aina tilanteen ja paikan sekä maaperän mukaan.

Elämyksiä vaelluksella

Monien parhaat ratsastuselämykset ovat tulleet juuri maastoratsastuksen parissa. Se on usein kiireetöntä ja vapaamuotoista liikkumista, jossa ei tarvitse suorittaa ratsastusta tiettyjen kaavojen ja tavoitteiden mukaisesti. Maastoratsastusvaellukset ovat osa monien hevostallien toimintaa. Vaellukset ovat suunnattu joko tavoitteellisille harrastajille tai elämyksiä etsiville ja turisteille. Monille hevosilla tehdyt vaellukset ovatkin osa ulkomaille tehtyä matkaa ja tapa tutustua vieraan maan luontoon ja ympäristöön. Hevosvaelluksia järjestään hyvin erilaisina ja eripituisina, parista tunnista useaan päivään. Niiden suunnittelussa ja toteutuksessa voidaankin käyttää mielikuvitusta lähes rajattomasti.

Kilpailua maastoratsastuksen parissa

Maastoissa ratsastaminen innostaa myös kilpailemiseen. Useiden ratsutallien toimintaan ja leireihin kuuluu erilaisten maastoratsastuskilpailujen järjestäminen. Maastossa ratsastetaan myös kansainvälisesti tunnetussa ja organisoidussa hevosurheilulajissa, kenttäratsastuksessa. Sen maasto-osuudessa ratsastetaan maastoon tehdyn radan läpi. Rataan saattaa kuulua jopa yli 30 kiinteää estettä. Esteet voivat olla hyvinkin korkeita, ja osa esteistä on vesiesteitä, joissa hevonen hyppää esteen jälkeen veteen. Maastoesterata on erittäin haastava hevoselle, ja radan läpäiseminen vaatiikin hevoselta erinomaista kuntoa ja hyvää terveyttä. Lisäksi ratsukolta vaaditaan hyvää kommunikointia ja keskinäistä luottamusta.

Muita maastoja hyödyntäviä hevosurheilulajeja

Monessa muussakin hevosurheilulajissa kuljetaan maastossa. Yksi näistä lajeista on matkaratsastus, jossa kuljetaan kilpailusta riippuen muutaman kymmenen kilometrin matkasta jopa useiden satojen kilometrien matkoihin. Useissa kulttuureissa elää ratsastuskilpailuperinteitä, joissa kuljetaan tietty matka ehkä hyvinkin haasteellisissa olosuhteissa, kuten aavikolla, vuoristossa tai aroilla. Perinteiset ja historialliset tavat ratsastaa ovat viime aikoina alkaneet kiinnostamaan yhä suuremmassa määrin, ja yksi perinteisiin perustuva moderni hevosurheilun muoto on ratsastusjousiammunta. Siinä kuljetaan vauhdikkaasti maastorata läpi ampuen liikkuvia esteitä. Sivustomme artikkelista “Harvinaisemmat hevosurheilulajit” pääset tutustumaan muihinkin, monille tuntemattomiin hevosurheilulajeihin.

Käytettävät varusteet

Maastoratsastuksessa käytettävät varusteet riippuvat paljon lajista, jota maastossa suoritetaan. Useat maastokilpailulajit ovat vauhdikkaita, ja siksi niissä täytyy kiinnittää erityistä huomiota turvavarusteisiin. Kypärän käyttäminen on luonnollisesti tärkeää, mutta sen lisäksi maastossa etenkin esteitä ylitettäessä käytetään turvaliivejä. Ne suojaavat ratsastajan kehoa siinä tapauksessa, jos ratsastaja tippuu hevosen selästä maahan tai esimerkiksi esteen päälle. Kenttäratsastuksessa maastoesteet ovat kiinteitä eivätkä siis anna periksi, jos hevosen jalka osuu niihin, joten valitettavasti onnettomuuksia sattuu usein. Esteradalle hevosten jalkoihin voidaan laittaa suojat turvaamaan iskuilta ja jalkoja myös voidellaan esteiden vuoksi.

Mukaan harrastamaan ja kilpailemaan

Maastoratsastusta on mahdollista harrastaa lähes kenen vain. Tarvitaan vain turvallinen ja koulutettu hevonen, ratsastuksen perusteet osaava ratsastaja, turvalliset ja hevosen mentävät maastot sekä tarpeelliset ratsastus- ja suojavarusteet. Jos tavoitteellisempi ja mahdollisesti jopa kilpailemiseen tähtäävä harrastaminen kiinnostaa, on hyvä hakeutua ratsastuksen ammattilaisten opetukseen. Maastoesteratsastus on yksi hevosurheilun haasteellisimmista lajeista, ja siksi etenkin sen opetteleminen kannattaa tehdä ammattilaisen opetuksessa ja valvonnassa, jotta vältytään turhilta tapaturmilta. Yhdessä muiden, ehkä itseään kokeneempienkin ratsukkojen kanssa harrastaminen ja treenaaminen on turvallista sekä opettavaista.

Suomessa toimii useita hevos- ja ratsastusseuroja, joiden toiminnan puitteissa on mahdollista harrastaa myös maastoratsastusta sen eri muodoissaan. Seuroja toimii alueellisesti, mutta myös eri hevosurheilulajeihin suuntautuen. Suomen Kenttäratsastusseura on Suomen vanhin ratsastusseura ja keskeinen toimija maastoesteratsastuksen aseman vahvistajana Suomessa. Suomen Ratsastajainliitto hallinnoi useita maastoharjoitteluratoja ympäri Suomea, joita ratsutallit, seurat sekä muut toimijat voivat käyttää harjoittelussaan. Näiden ratojen suunnittelussa on huomioitu kansainväliset kenttäratsastuksen maastoesterataa koskevat ohjeet. Seuroihin liittyminen on yleensä avointa kaikille alueen tai lajin harrastajille, ja ratsastusseuratoiminta Suomessa onkin varsin aktiivista ja laajaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *