Ravihevonen on huippu-urheilija, jonka hoitamiseen, valmentamiseen ja kilpailuttamiseen uhrataan paljon aikaa ja rahaa. Ravureiden hyvinvoinnin tulee aina olla etusijalla, ja sitä säätelevät niin laki kuin säännöt ja ohjeistuksetkin. Suomalainen raviosaaminen on korkealaatuista, ja sitä arvostetaan maamme rajojenkin ulkopuolella. Suomen Hippos ry johtaa suomalaista ravikilpailutoimintaa, myöntää luvat kilpailujen järjestämiseen ja määrittelee järjestämiseen liittyvät ehdot.

Lämmin- ja kylmäverisiä ravihevosia

Raviurheilu on varsin suosittua Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa – erityisesti Skandinaviassa sekä Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Venäjällä. Raviurheilussa käytetään erityisesti tätä tarkoitusta varten jalostettuja hevosrotuja. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa järjestetään lähtöjä myös kylmäverisille hevosille. Myös poniravit sekä ns. monté-lähdöt ovat tärkeä osa raviurheilua. Monté eli raviratsastus on kilpailumuoto, jossa ohjastaja istuu satulassa hevosen selässä. Eri ravisarjat pähkinänkuoressa:

  • Sarjat lämminverisille
  • Sarjat kylmäverisille
  • Ponisarjat
  • Monté-sarjat

Amerikanravuri, ranskanravuri, orlovravuri ja venäjänravuri ovat lämminverisiä ravihevosrotuja, joita voidaan risteyttää keskenään. Ranskanravurit ovat erityisen suosittuja montéssa. Ranskan ulkopuolella puhtaita ranskanravureita näkee vähän, vaikkakin niitä esiintyy monen huippuravurin sukutaulussa. Orlovravureita ja amerikanravureita risteyttämällä on syntynyt venäjänravuri. Amerikanravurit ovat maailman nopeimpia ravureita. Kylmäverisiä rotuja puolestaan ovat suomenhevonen sekä Ruotsissa ja Norjassa kasvatettava kylmäverinen ravihevonen.

Ravikilpailuissa on omat sarjansa lämminverisille ja suomenhevosille. Lisäksi määritetään lähetystapa ja hevosten juoksema matka. Tasoitusajoissa tasoitus voi perustua lähtösummaan tai tasoitusennätykseen. Ryhmäajossa käytettäviä perusteita ovat mm. voittosumma, paras ennätys, sukupuoli, ikä ja viimeaikainen menestys. Suurkilpailuihin hevoset karsitaan joko yleisten periaatteiden tai kilpailukohtaisten sääntöjen mukaan. Vakiosarjoihin karsinta tapahtuu viiden edellisen kilpailun sijapisteiden sekä erityisten lisäpisteiden mukaisesti.

Tasoitusajo

Tasoitusajossa hevoset lähetetään matkaan volttilähetyksellä. Tasoitusajossa on perusmatka sekä takamatkat 20 metrin välein. Tarkoituksena on antaa tasoitusta eri kriteerit täyttäville hevosille. Pisin mahdollinen takamatka on 100 metriä. Kilpailujen järjestäjä määrittelee tasoitusperusteet. Seuraavien perusteiden mukaan voidaan hevosille antaa hyvitystä: Suomessa syntyneet, tammat, ikä, kilpailemattomat sekä muut Suomen Hippoksen hyväksymät perusteet. Sarjaa kohti voidaan käyttää yhtä hyvitysperustetta.

Ryhmäajo

Ryhmäajossa käytetään autolähetystä olosuhteiden niin salliessa. Mikäli autolähetystä ei voida käyttää, tapahtuu lähtö linjalähtönä. Ryhmäajossa kaikki hevoset juoksevat saman pituisen matkan. Ryhmäajoissa käytettäviä perusteita ovat voittosumma, paras ennätys, sukupuoli, ikä, Suomessa syntyneet, viimeaikainen menestys sekä muut Suomen Hippoksen hyväksymät perusteet. Ryhmäajossa hevoset juoksevat pääsääntöisesti tasoitusajoa nopeampia aikoja, koska autolähetyksellä lähtöviiva ylittyy melkeinpä kilpailuvauhdissa.

Juostavat matkat

Ravikilpailuissa yleisimmät juostavat matkat ovat 1609 m, 2100 m, 2600 m ja 3100 m. Lyhyet matkat (ly) ovat 1600 m – 1999 m, keskimittaiset matkat (ke) 2000 m – 2499 m, keskipitkät matkat (kp) 2500 m – 2999 m ja pitkät matkat (pi) 3000 m ja sitä pidemmät. Suluissa mainitut matkojen lyhenteet mainitaan hevosen saavuttaman kilometriajan perässä.

Nuorille hevosille on omat sarjansa, ja niiden juoksemaa matkaa on rajoitettu, samoin kilpailutahtia. Kaksivuotiaille lämminverisille ja kolmevuotiaille suomenhevosille on omat kilpailusarjansa, ja niille sallitaan ainoastaan yksi lähtö seitsemän päivän aikana. Lisäksi pisimmän juostavan matkan tulee olla alle 2500 metriä. Kolmivuotiaille lämminverihevosille ja nelivuotiaille suomenhevosille sallitaan yksi lähtö päivässä sekä maksimissaan kaksi lähtöä viikon aikana.

Karsiminen

Suurkilpailuihin hevoset karsitaan kilpailukohtaisten karsintasääntöjen mukaan. Mikäli kyseisiä sääntöjä ei ole määritetty, suoritetaan karsinta huomioiden hevosen saavuttama voittosumma kilpailuvuonna sekä sitä edeltäneenä vuonna, hevosten saavuttamat ennätykset ja sijoitukset kilpailuajankohtaa edeltävän vuoden aikana, hevosten keskinäiset kilpailut kilpailuajankohtaa edeltävän vuoden aikana, hevosen sopivuus sarjaan ja sen senhetkinen kunto. Karsinnan suorittaa tasoitustenlaatija.

Vakiosarjoissa karsinta suoritetaan antamalla hevoselle pistemäärä tietyn järjestelmän mukaan. Mikäli johonkin lähtöön ilmoitetaan liikaa hevosia, karsitaan pois vähiten pisteitä saaneet hevoset. Hevonen saa pisteitä viidestä viimeisimmästä kilpailuista sijoituksen sekä voittosumman mukaan. Kilpailu-uransa aloittava hevonen tai kilpailutauolta palaava hevonen saa lisäpisteitä. Etusija karsinnassa voidaan antaa myös iän, sukupuolen, syntymämaan tai muun Suomen Hippoksen hyväksymän perusteen mukaan.

Ravien luokat

Totoraveja voidaan järjestää Suomen Hippoksen hyväksymillä raviradoilla, ja valjakon tulee täyttää tietyt vaatimukset, mm. ajajalla tulee olla ajolupa ja hevosella kilpailuoikeus. Totoraveissa tulee olla määrätyt toimihenkilöt ja järjestelyiden tulee täyttää sääntöjen kriteerit. Paikallisraveja järjestetään maa- tai jääradalla. Maarata voi olla muukin kuin totoraveja järjestävä ravirata. Jäärata tai muu tilapäisrata mitataan luotettavalla tavalla ennen kilpailujen alkua.

Harjoituslähtöjä voidaan järjestää millä tahansa radalla. Järjestäjä voi asettaa osallistujille vaatimuksia tai rajoituksia. Koe- ja opetuslähtöjä voidaan järjestää totoravien yhteydessä, mutta niitä voidaan järjestää myös omina kilpailuinaan. Hevosen tulee koelähdössään saavuttaa koelähtöjärjestelmän edellyttämä aika, muuten hevonen menettää mahdollisen kilpailuoikeutensa. Poniraveja voidaan järjestää samoilla ehdoilla kuin paikallisraveja, poniraveissa on kuitenkin käytössä karsintapistejärjestelmä.

Osallistujien enimmäismäärät

Tasoituslähdöissä alle 2000 metrin perusmatkalle osallistujien maksimimäärä on 14 hevosta. Tätä pidemmille matkoille voi osallistua enintään 16 hevosta. Samalle matkalle sallitaan enintään 12 hevosta. Ryhmäajolähtöön voi osallistua enintään 12 hevosta. Kapeilla radoilla sekä tilapäisradoilla tasoituslähtöön alle 2000 metrin perusmatkalla voi osallistua enintään kymmenen hevosta ja sitä pidemmille matkoille enintään 12 hevosta, tasoitusajolähtöön kahdeksan hevosta.

Keräilylähtö ja järjestetty tasoitusajo

Keräilylähtö on tarkoitettu niille hevosille, jotka on karsittu kilpailupäivän muista sarjoista. Keräilylähdön tasoitusperusteet ilmoitetaan kilpailujutsussa. Järjestetty tasoitusajo on myöskin tarkoitettu kilpailupäivän muista sarjoista karsituille sekä mahdollisesti peruutettuun sarjaan ilmoitetuille hevosille. Hevosille laaditaan tasoitukset siten, että tasoitustenlaatijan arvion mukaan kaikilla hevosilla on yhtäläiset mahdollisuudet voittoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *